Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

114 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Nhân sự

RECRUITMENT ADVISER - J5779

Hồ Chí Minh

N2 600 - 1000$

Kĩ sư lập trình

SYSTEM ENGINEER FOR EBS - J5778

Hồ Chí Minh

N2 800 - 1400$

Tổng vụ

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ - KINH DOANH – NHÂN SỰ - J5773

Hồ Chí Minh

N2 550 - 650$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - J5772

Hồ Chí Minh

N2 450 - 600$

Tổng vụ

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ - J5771

Hà Nội

N2 700 - 800$

Tổng vụ

BACK OFFICE STAFF - J5767

Hồ Chí Minh

N2 650 - 700$

BrSE – Kĩ sư cầu nối

BSE - J5766

Hồ Chí Minh

N1 1800 - 2500$

Kĩ sư lập trình

JAVA DEVELOPER (SUB LEADER) - J5760

Hồ Chí Minh

N3 1200 - 1400$

Phát triển kinh doanh

GENERAL MANAGER - J5761

Hồ Chí Minh

N2 2000 - 2500$

Nhân sự

SENIOR/GENERAL MANAGER - J5756

Hồ Chí Minh

N2 3000 - 4000$

Chất Lượng

QC STAFF - J5747

Hồ Chí Minh

N3 500 - 800$

Phát triển kinh doanh

SALES ASSISTANT - J5744

Hồ Chí Minh

N2 650 - 1000$