Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

123 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Tư vấn

NHÂN VIÊN TƯ VẤN KẾ TOÁN THUẾ - J5564

Hồ Chí Minh

N2 500 - 1000$

Thu mua

NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI THU MUA - J5556

Hồ Chí Minh

N3 700 - 900$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT - J5561

Hồ Chí Minh

N2 1000 - 1500$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT - J5552

Hồ Chí Minh

N2 800 - 1000$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT - J5549

Hồ Chí Minh

N2 1000 - 1100$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG PHIÊN DỊCH MẢNG IT - J5550

Hồ Chí Minh

N1 600 - 1000$

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH - J5553

Hồ Chí Minh

N2 600 - 750$

Kế toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG - J5547

Hồ Chí Minh

N2 1000 - 1200$

Nhân sự

CAREER ADVISOR - J5537

Hồ Chí Minh

N2 500 - 700$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH KIÊM TRỢ LÝ - J5529

Hồ Chí Minh

N2 650 - 800$

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH - J5520

Hồ Chí Minh

N3 450 - 550$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - J5517

Đồng Nai

N3 500 - 700$