Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

6 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

CHUYêN VIêN MARKETTING - J5352

Bình Dương

N2 600 - 900$

Thiết kế

TRƯỞNG PHÒNG THIẾT KẾ - J5346

Bình Dương

N2 900 - 1300$

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH - J5235

Bình Dương

N3 1000 - 1200$

Kế toán

PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ - CP886

Bình Dương

N3 700 - 1500$

Chất Lượng

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - JP4922

Bình Dương

N2 30 - 35tr VND

Kỹ Thuật

THỢ ĐỨNG MÁY IN 4 MÀU - CP376

Bình Dương

N5 400 - 800$