Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

12 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Sản xuất

VẬN HÀNH SẢN XUẤT - J5245

Bình Dương

N3 14 - 18tr VND

Chất Lượng

NHÂN VIÊN QA - J5248

Bình Dương

N3 14 - 18tr VND

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH - J5235

Bình Dương

N3 1000 - 1200$

Kế toán

PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ - CP886

Bình Dương

N3 700 - 1500$

Giám sát dự án/ quản lý dự án

GIÁM SÁT QA - J5016

Bình Dương

N2 850 - 850$

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH - J4979

Bình Dương

N3 10 - 11tr VND

Phát triển kinh doanh

HỖ TRỢ GIÁM SÁT KINH DOANH - J4977

Bình Dương

N3 13 - 15tr VND

Nhân sự

TỔNG VỤ NHÂN SỰ ( CẦN TUYỂN GẤP) - J4937

Bình Dương

N3 10 - 20tr VND

Chất Lượng

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - JP4922

Bình Dương

N2 30 - 35tr VND

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

TRỢ LÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT (CV NGẮN HẠN, LÀM VIỆC Ở NHÀ MÁY) - J4859

Bình Dương

N2 400 - 600$

Xuất nhập khẩu

QUẢN LÝ - J4868

Bình Dương

N3 850 - 1100$

Kỹ Thuật

THỢ ĐỨNG MÁY IN 4 MÀU - CP376

Bình Dương

N5 400 - 800$