Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

12 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Chất Lượng

TRƯỞNG NHÓM KIỂM HÀNG - J5500

Hà Nam

N3 500 - 600$

Sản xuất

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO PHÒNG KẾ HOẠCH - H5227

Hà Nam

N2 10 - 15tr VND

Nhân sự

HR-GA MANAGER TIẾNG NHẬT N2 - H5066

Hà Nam

N2 35 - 46tr VND

Sản xuất

QUẢN LÍ SẢN XUẤT TƯƠNG LAI LÀ MANAGER (TIẾNG NHẬT N2) - H5057

Hà Nam

N2 18 - 23tr VND

Sản xuất

CÔNG TY MỚI TUYỂN TRƯỞNG NHÓM SẢN XUẤT (TIẾNG NHẬT N3) - H5058

Hà Nam

N3 13 - 17tr VND

Chất Lượng

QAQC STAFF, SUPERVISOR - H4969

Hà Nam

N2 15 - 18tr VND

Sản xuất

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ - H4970

Hà Nam

N2 10 - 15tr VND

Trợ lý - thư ký

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - H4645

Hà Nam

N2 600 - 750$

Trợ lý - thư ký

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY - H4348

Hà Nam

N2 750 - 950$

Chất Lượng

NỮ NHÂN VIÊN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (QA) - H2300

Hà Nam

700 - 750$

Điện tử - Cơ khí

KỸ SƯ CƠ KHÍ - H2618

Hà Nam

8 - 10tr VND

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH - H2617

Hà Nam

700 - 1000$