Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

32 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Tổng vụ

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ - J5800

Đồng Nai

N2 600 - 800$

Sản xuất

QUẢN LÝ SẢN XUẤT - J5801

Đồng Nai

N3 600 - 800$

Điện tử - Cơ khí

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - J5239

Đồng Nai

N3 600 - 800$

Chất Lượng

QC STAFF - J5792

Đồng Nai

N3 500 - 900$

Bất Động Sản

CONSTRUCTION ENGINEER - J4751

Đồng Nai

N3 500 - 650$

Điện tử - Cơ khí

M&E ENGINEER - JP4603

Đồng Nai

N3 550 - 650$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH - J5694

Đồng Nai

N3 550 - 750$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QC) - JP5677

Đồng Nai

N2 600 - 800$

Chất Lượng

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QC) - J5577

Đồng Nai

N3 600 - 800$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - J5672

Đồng Nai

N3 500 - 800$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

PHIÊN DỊCH KIÊM ADMIN - J5606

Đồng Nai

N1 800 - 1000$

Sản xuất

TRỢ LÝ VẬN HÀNH SẢN XUẤT TIẾNG NHẬT - CP1099

Đồng Nai

N3 800 - 1200$