Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

27 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Sản xuất

TRỢ LÝ VẬN HÀNH SẢN XUẤT TIẾNG NHẬT - CP1099

Đồng Nai

N3 800 - 1200$

Chất Lượng

QA/QC MANAGER - J5590

Đồng Nai

N2 1300 - 1700$

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH 【FRESHER】 - J5587

Đồng Nai

N3 350 - 400$

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH KIÊM TRỢ LÝ - J5582

Đồng Nai

N3 450 - 650$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - J5517

Đồng Nai

N3 500 - 700$

Trợ lý - thư ký

TRỢ LÝ QUẢN LÝ KHO - J5506

Đồng Nai

N3 600 - 700$

Kế toán

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - JP5469

Đồng Nai

N3 500 - 700$

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH - JP5471

Đồng Nai

N3 500 - 600$

Chất Lượng

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - J5409

Đồng Nai

N3 400 - 500$

Thu mua

NHÂN VIÊN THU MUA - JP5279

Đồng Nai

N3 400 - 700$

Điện tử - Cơ khí

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA / PLASTICS INJECTION OPERATOR - J5247

Đồng Nai

N3 500 - 700$

Sản xuất

TRỢ LÝ GIÁM SÁT SẢN XUẤT - 5227

Đồng Nai

N2 12 - 13.5tr VND