Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

28 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Trợ lý - thư ký

TRỢ LÝ QUẢN LÝ KHO - J5506

Đồng Nai

N3 600 - 700$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH (P. XỬ LÝ BỀ MẶT, PHUN SƠN) - J5094

Đồng Nai

N2 440 - 550$

Kế toán

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - JP5469

Đồng Nai

N3 500 - 700$

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH - JP5471

Đồng Nai

N3 500 - 600$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

BIÊN PHIÊN DỊCH - J5446

Đồng Nai

N2 800 - 1000$

Tổng vụ

QUảN Lý Bộ PHậN TổNG Vụ - J5441

Đồng Nai

N2 1100 - 1300$

Sản xuất

ME MANAGER/TRưởNG PHòNG BảO TRì - J5427

Đồng Nai

N2 1000 - 1500$

Chất Lượng

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - J5409

Đồng Nai

N3 400 - 500$

Tổng vụ

Kế TOáN KIêM TổNG Vụ NHâN Sự - J5384

Đồng Nai

N3 300 - 400$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH (P.KẾ TOÁN) - J5298

Đồng Nai

N3 440 - 650$

Thu mua

NHÂN VIÊN THU MUA - JP5279

Đồng Nai

N3 400 - 700$

Điện tử - Cơ khí

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA / PLASTICS INJECTION OPERATOR - J5247

Đồng Nai

N3 500 - 700$