Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

71 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH (CHẤT LƯỢNG)

Đồng Nai

N2 400 - 500$

Kế toán

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

Đồng Nai

N3 600 - 800$

Tổng vụ

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

Đồng Nai

N3 500 - 800$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Đồng Nai

N2 500 - 800$

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN THỊ TRƯỜNG

Đồng Nai

N2 600 - 850$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH (KỸ THUẬT)

Đồng Nai

N2 400 - 450$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH

Đồng Nai

N2 700 - 850$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH (SẢN XUẤT)

Đồng Nai

N2 400 - 500$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT (PC)

Đồng Nai

N3 400 - 450$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH (PHÒNG THIẾT KẾ)

Đồng Nai

N2 500 - 800$

Điện tử - Cơ khí

CAD OPERATOR

Đồng Nai

N3 400 - 800$

Quản lý kho

QUẢN LÝ KHO

Đồng Nai

N3 600 - 800$