Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

84 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Sản xuất

NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Đồng Nai

N3 9 - 11tr VND

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH (P.THIẾT KẾ)

Đồng Nai

N3 800 - 900$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH (P.GIA CÔNG)

Đồng Nai

N2 800 - 900$

Bảo trì

KỸ SƯ BẢO TRÌ

Đồng Nai

N3 400 - 500$

Chất Lượng

VIệC LàM QC STAFF (LONG THANH, DONG NAI)

Đồng Nai

N3 10 - 20tr VND

Sản xuất

VIệC LàM PRODUCTION MANAGEMENT STAFF

Đồng Nai

N3 13 - 22tr VND

Sản xuất

GIÁM SÁT SẢN XUẤT

Đồng Nai

N3 600 - 700$

Trợ lý - thư ký

TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ

Đồng Nai

N2 10 - 30tr VND

Sản xuất

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢN XUẤT (CƠ HỘI THĂNG CHỨC LÊN TRƯỞNG NHÓM)

Đồng Nai

N3 400 - 650$

Sản xuất

TRƯỞNG NHÓM QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Đồng Nai

N3 550 - 650$

Kế toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đồng Nai

N3 1500 - 1700$

Phát triển kinh doanh

GIáM SáT THIếT Kế CôNG NGHIệP

Đồng Nai

N3 650 - 700$