Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

8 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Trợ lý - thư ký

TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI NHẬT - H5224

Đà Nẵng

N3 550 - 750$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - JP4553

Đà Nẵng

N2 500 - 1000$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT ($500~$1000) - J4553

Đà Nẵng

N2 500 - 1000$

Trợ lý - thư ký

NỮ NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT CỦA TRUNG TÂM DU HỌC - H2676

Đà Nẵng

N2 500 - 600$

Giáo dục

QUẢN LÝ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - H2684

Đà Nẵng

900 - 1500$

BrSE – Kĩ sư cầu nối

BRSE - H2603

Đà Nẵng

N2 1500 - 2000$

Chất Lượng

NHÂN VIÊN GIÁM SÁT QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KIÊM SẢN XUẤT - H2537

Đà Nẵng

N3 400 - 600$

Tổng vụ

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - H2674

Đà Nẵng

N2 600 - 750$