Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

16 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Trợ lý - thư ký

TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI NHẬT N2 - H5224

Đà Nẵng

N3 550 - 750$

Chất Lượng

GIÁM SÁT KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (KHÔNG KINH NGHIỆM) - J4691

Đà Nẵng

N3 7.5 - 9.5tr VND

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

IT COMTOR - J4219

Đà Nẵng

N2 500 - 800$

Trợ lý - thư ký

TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT - J4935

Đà Nẵng

N2 300 - 500$

Trợ lý - thư ký

THƯ KÝ CẤP CAO - J4781

Đà Nẵng

N2 1000 - 2000$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - JP4553

Đà Nẵng

N2 500 - 1000$

Sản xuất

QUẢN LÝ SẢN XUẤT - J4635

Đà Nẵng

N2 450 - 600$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT ($500~$1000) - J4553

Đà Nẵng

N2 500 - 1000$

Dịch vụ khách hàng

QUẢN LÍ TRUNG TÂM DU HỌC - J4392

Đà Nẵng

N2 900 - 1500$

IT Communicator ( Thông dịch, biên dịch ngành IT )

IT COMTOR LEADER - J4220

Đà Nẵng

N2 700 - 900$

Nhân sự

GA・HR MANAGER - J4157

Đà Nẵng

N2 800 - 1000$

Trợ lý - thư ký

NỮ NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT CỦA TRUNG TÂM DU HỌC - H2676

Đà Nẵng

N2 500 - 600$