Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

38 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Sản xuất

QUẢN LÝ BỘ PHẬN SẢN XUẤT - H1968

Bắc Ninh

N3 25 - 30tr VND

Kỹ Thuật

QUẢN LÝ KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐIỆN – TIẾNG NHẬT N2 - H4741

Bắc Ninh

N2 22 - 30tr VND

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

JAPANESE INTERPRETER FOR QA - H5326

Bắc Ninh

N2 450 - 550$

Sản xuất

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG SCD STAFF - H5327

Bắc Ninh

N3 450 - 550$

Sản xuất

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SẢN XUẤT - H5320

Bắc Ninh

N3 450 - 600$

Nhân sự

HÀNH CHÍNH / THƯ KÝ,NHÂN SỰ - H5319

Bắc Ninh

N3 550 - 800$

Bán hàng kĩ thuật

SALES SENIOR STAFF - H5216

Bắc Ninh

N2 700 - 900$

Tài chính

FINANCE MANAGER TIẾNG NHẬT HOẶC HÀN - H5071

Bắc Ninh

N2 30 - 40tr VND

Sản xuất

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT - H4937

Bắc Ninh

N3 8 - 8.05tr VND

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2 - MẢNG AN TOÀN - H4726

Bắc Ninh

N2 450 - 550$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

TRỢ LÝ PHÒNG QC - KỸ THUẬT - H4697

Bắc Ninh

N2 14 - 18tr VND

Chất Lượng

QUẢN LÍ SẢN XUẤT TIẾNG HÀN - H4634

Bắc Ninh

N5 800 - 1200$