Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

59 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Trợ lý - thư ký

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NGƯỜI NHẬT - J5507

Hồ Chí Minh

N2 600 - 700$

Nhân sự

OFFICE MANAGER - J5490

Hồ Chí Minh

N2 1000 - 1500$

Thiết kế

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC - J5482

Hồ Chí Minh

N3 20 - 25万円

Tổng vụ

QUẢN LÝ TỔNG VỤ NHÂN SỰ KIÊM TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - J5483

Hồ Chí Minh

N2 800 - 1000$

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH - J5475

Hồ Chí Minh

N2 700 - 900$

Kế toán

ACCOUNTING MANAGER - JP5468

Hồ Chí Minh

N2 1500 - 1700$

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH BỘ PHẬN THÉP - J4831

Hồ Chí Minh

N2 700 - 1000$

Nhân sự

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - JP5349

Hồ Chí Minh

N3 800 - 1200$

BrSE – Kĩ sư cầu nối

BSE - J5466

Hồ Chí Minh

N2 2000 - 2500$

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG KIÊM NHÂN VIÊN KINH DOANH - J5439

Hồ Chí Minh

N3 400 - 500$

Tester

LEADER SOFTWARE TESTER - J5448

Hồ Chí Minh

N2 700 - 1200$

Kĩ sư lập trình

BSE C++ - J5437

Hồ Chí Minh

N2 1200 - 1500$