Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

59 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Tổng vụ

TổNG Vụ NHâN Sự KIêM TRợ Lý KINH DOANH - J5285

Hồ Chí Minh

N1 700 - 1000$

Sản xuất

TRưởNG PHòNG QUảN Lý SảN XUấT (GENERAL MANAGER) - J5286

Hồ Chí Minh

N2 1800 - 2200$

Kỹ Thuật

SENIOR MANAGER (Bộ PHậN QUY TRìNH Kỹ THUậT) - J5287

Hồ Chí Minh

N2 1800 - 2200$

Nhân sự

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - JP4339

Hồ Chí Minh

N3 800 - 1000$

BrSE – Kĩ sư cầu nối

VIỆC LÀM BRSE (ONSITE IN JAPAN) - J4906

Hồ Chí Minh

N2 30 - 40万円

BrSE – Kĩ sư cầu nối

SENIOR JAVA DEVELOPER - J5272

Hồ Chí Minh

N3 800 - 1200$

Giám sát dự án/ quản lý dự án

TRỢ LÝ GIÁM SÁT SẢN XUẤT - J5227

Hồ Chí Minh

N2 600 - 700$

IT Communicator ( Thông dịch, biên dịch ngành IT )

IT COMMUNICATOR - J5261

Hồ Chí Minh

N2 750 - 1200$

BrSE – Kĩ sư cầu nối

PROJECT MANAGER - J5262

Hồ Chí Minh

N3 1500 - 2500$

IT Communicator ( Thông dịch, biên dịch ngành IT )

KỸ SƯ IT - J5259

Hồ Chí Minh

N3 210000 - 270000万円

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - J5266

Hồ Chí Minh

N2 650 - 1200$

Phát triển kinh doanh

TRỢ LÝ KINH DOANH - J5267

Hồ Chí Minh

N2 500 - 650$