Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

115 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

BrSE – Kĩ sư cầu nối

BSE – KĨ SƯ CẦU NỐI - J4497

Hồ Chí Minh

N2 1400 - 2000$

Nhà hàng

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG - J5814

Hồ Chí Minh

N3 500 - 1000$

Tổng vụ

HR・ADMIN STAFF - J5811

Hồ Chí Minh

N2 700 - 900$

Nhân sự

HR - ADMIN - J5809

Hồ Chí Minh

N3 1000 - 1300$

Giáo dục

GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT - J5805

Hồ Chí Minh

N2 500 - 650$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

THÔNG DỊCH KIÊM TỔNG VỤ - J5807

Hồ Chí Minh

N2 450 - 650$

Kế toán

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN - J5775

Hồ Chí Minh

N1 2500 - 3000$

Sản xuất

QUẢN LÝ NHÀ MÁY - J5803

Hồ Chí Minh

N1 2500 - 3000$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH - J5796

Hồ Chí Minh

N1 500 - 900$

Tổng vụ

HR/ADMIN - J5791

Hồ Chí Minh

N2 600 - 800$

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH - J5790

Hồ Chí Minh

N2 800 - 1200$

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH - J5786

Hồ Chí Minh

N2 800 - 1000$