Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

26 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Bất Động Sản

NHÂN VIÊN KINH DOANH MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Hồ Chí Minh

N1 600 - 1000$

Giáo dục

NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI

Hà Nội

N2 11 - 15tr VND

Giáo dục

GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT N2

Hà Nội

N2 600 - 750$

Bất Động Sản

NHÂN VIÊN THU MUA BẤT ĐỘNG SẢN

Hồ Chí Minh

N3 600 - 1000$

Nhà hàng

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Hồ Chí Minh

N2 1000 - 1300$

Giáo dục

GIÁO VIÊN TIẾNG NHẬT

Hồ Chí Minh

N2 650 - 850$

Bất Động Sản

NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ

Hà Nội

N2 18 - 22tr VND

Nhà hàng

QUẢN LÍ CỬA HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT

Hồ Chí Minh

N2 400 - 700$

Giáo dục

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Hồ Chí Minh

N2 600 - 1000$

Nhà hàng

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG

Hà Nội

N2 500 - 800$

Giáo dục

GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC TIẾNG NHẬT (TUYỂN THẲNG VIÊN CHỨC)

Quảng Ninh

N1 600 - 1000$

Bất Động Sản

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ KẾ TOÁN

Hồ Chí Minh

N2 600 - 1000$