Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

162 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Sản xuất

TRưởNG PHòNG QUảN Lý SảN XUấT (GENERAL MANAGER) - J5286

Hồ Chí Minh

N2 1800 - 2200$

Kỹ Thuật

SENIOR MANAGER (Bộ PHậN QUY TRìNH Kỹ THUậT) - J5287

Hồ Chí Minh

N2 1800 - 2200$

Thu mua

NHÂN VIÊN THU MUA - JP5279

Đồng Nai

N3 400 - 700$

Sản xuất

NHÂN VIÊN AN TOÀN LAO ĐỘNG - H5235

Hà Nội

N3 600 - 650$

Điện tử - Cơ khí

KỸ SƯ THIẾT KẾ - J5260

Nhật Bản

N2 180000 - 200000万円

Sản xuất

GIáM SáT SảN XUấT - J5268

Đồng Nai

N3 600 - 700$

Sản xuất

CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO PHÒNG KẾ HOẠCH - H5227

Hà Nam

N2 10 - 15tr VND

Chất Lượng

NHÂN VIÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG N3 - H5228

Hà Nội

N3 400 - 500$

Điện tử - Cơ khí

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA / PLASTICS INJECTION OPERATOR - J5247

Đồng Nai

N3 500 - 700$

Sản xuất

VẬN HÀNH SẢN XUẤT - J5245

Bình Dương

N3 14 - 18tr VND

Chất Lượng

NHÂN VIÊN QA - J5248

Bình Dương

N3 14 - 18tr VND

Điện tử - Cơ khí

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - J5239

Đồng Nai

N3 600 - 800$