Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

149 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Nghiên cứu và phát triển ( R&D )

SENIOR UNITY GAMES DEVELOPER (ENGINE UNITY, C#)

Hồ Chí Minh

N2 1500 - 2000$

Sản xuất

TRỢ LÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Hồ Chí Minh

N3 350 - 950$

Kỹ Thuật

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐIỆN

Hà Nội

N3 22 - 30tr VND

Nghiên cứu và phát triển ( R&D )

RESEARCH & DEVELOPMENT DEPUTY MANAGER/MANAGER

Hà Nội

N5 1500 - 3000$

Điện tử - Cơ khí

NHâN VIêN THIếT Kế Kỹ THUậT đIệN

Hồ Chí Minh

N3 1000 - 1100$

Chất Lượng

NHâN VIêN QUảN Lý CHấT LượNG (QA) (Cơ HộI THăNG TIếN LêN CHứC TRưởNG NHóM)

Hồ Chí Minh

N3 350 - 450$

Kỹ Thuật

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BAO BÌ

Hồ Chí Minh

N2 550 - 600$

Sản xuất

NHÂN VIÊN BP QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Hà Nội

N2 10 - 13tr VND

Chất Lượng

QC STAFF

Hồ Chí Minh

N2 500 - 700$

Chất Lượng

GIÁM SÁT KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Đà Nẵng

N3 350 - 500$

Điện tử - Cơ khí

R&D TEAM LEADER

Hồ Chí Minh

N2 650 - 1000$

Điện tử - Cơ khí

CAD OPERATOR

Đồng Nai

N3 400 - 800$