Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

39 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

PHIÊN DỊCH KIÊM ADMIN - J5606

Hồ Chí Minh

N1 800 - 1000$

Kế toán

TRỢ LÝ KẾ TOÁN - J5595

Hồ Chí Minh

N3 650 - 850$

Nhân sự

CAREER ADVISOR - J5598

Hồ Chí Minh

N2 400 - 1000$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - CP1101

Bình Dương

N2 500 - 650$

Kế toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG TIẾNG NHẬT - CP1098

Hồ Chí Minh

N3 1300 - 1500$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT - J5594

Hồ Chí Minh

N1 700 - 1000$

Nhân sự

HR MANAGER - J5197

Hồ Chí Minh

N2 1500 - 1700$

Kế toán

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KIÊM TỔNG VỤ - J5569

Hồ Chí Minh

N3 650 - 850$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT - J5552

Hồ Chí Minh

N2 800 - 1000$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT - J5549

Hồ Chí Minh

N2 1000 - 1100$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG PHIÊN DỊCH MẢNG IT - J5550

Hồ Chí Minh

N1 600 - 1000$

Kế toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG - J5547

Hồ Chí Minh

N2 1000 - 1200$