Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

178 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

THôNG DịCH KIêM TổNG Vụ - J5435

Hồ Chí Minh

N2 450 - 650$

Tổng vụ

ADMIN STAFF - J5424

Hồ Chí Minh

N2 700 - 800$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT- TIẾNG ANH- TIẾNG VIỆT - H5344

Hà Nội

N2 900 - 1000$

Tổng vụ

QUảN Lý TổNG Vụ NHâN Sự (GấP) - J5423

Hồ Chí Minh

N3 900 - 1200$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

PHIÊN DỊCH KIÊM ĐIỀU PHỐI VIÊN - H5338

Hưng Yên

N2 12 - 18tr VND

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

THÔNG DỊCH KIÊM TRỢ LÝ KINH DOANH - J5415

Hồ Chí Minh

N2 500 - 600$

Trợ lý - thư ký

TRợ Lý (ASSISTANT) - J5406

Hồ Chí Minh

N2 500 - 650$

Nhân sự

BACK OFFICE MANAGER - H5314

Hà Nội

N2 1000 - 2000$

Nhân sự

SENIOR CAREER ADVISOR  - J5402

Hồ Chí Minh

N2 1000 - 1500$

Nhân sự

RECRUITMENT ADVISOR - J5404

Hồ Chí Minh

N2 600 - 1000$

Nhân sự

CAREER ADVISOR - J5403

Hồ Chí Minh

N2 600 - 1000$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

JAPANESE INTERPRETER FOR QA - H5326

Bắc Ninh

N2 450 - 550$