Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

61 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Tổng vụ

HR・ADMIN STAFF - J5811

Hồ Chí Minh

N2 700 - 900$

Nhân sự

HR - ADMIN - J5809

Hồ Chí Minh

N3 1000 - 1300$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

THÔNG DỊCH - J5810

Long An

N2 550 - 700$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

THÔNG DỊCH KIÊM TỔNG VỤ - J5807

Hồ Chí Minh

N2 450 - 650$

Tổng vụ

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ - J5800

Đồng Nai

N2 600 - 800$

Kế toán

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN - J5775

Hồ Chí Minh

N1 2500 - 3000$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH - J5796

Hồ Chí Minh

N1 500 - 900$

Tổng vụ

HR/ADMIN - J5791

Hồ Chí Minh

N2 600 - 800$

Tổng vụ

QUẢN LÝ KINH DOANH – TỔNG VỤ - J5781

Hà Nam

N2 1500 - 2000$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

PHIÊN DỊCH KIÊM TRỢ LÝ - J5787

Hồ Chí Minh

N2 850 - 1000$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

THÔNG DỊCH KIÊM TRỢ LÝ - J5782

Bình Dương

N2 350 - 450$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

THÔNG DỊCH KIÊM TRỢ LÝ - J5783

Hồ Chí Minh

N2 850 - 1000$