Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

267 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH (CHẤT LƯỢNG)

Đồng Nai

N2 400 - 500$

Kế toán

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

Đồng Nai

N3 600 - 800$

Tổng vụ

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ

Đồng Nai

N3 500 - 800$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Đồng Nai

N2 500 - 800$

Tổng vụ

TỔNG VỤ NHÂN SỰ KIÊM KẾ TOÁN

Hồ Chí Minh

N2 1100 - 1300$

Tổng vụ

NHÂN VIÊN TIẾNG NHẬT N2

Hà Nội

N2 12 - 15tr VND

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

MERCHANDISER マーチャンダイザー

Hải Phòng

N2 15 - 22tr VND

Tổng vụ

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ (CV NGẮN HẠN)

Hồ Chí Minh

N3 400 - 800$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

TRỢ LÝ KINH DOANH

Hồ Chí Minh

N2 350 - 400$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2 - MẢNG AN TOÀN

Bắc Ninh

N2 450 - 550$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH (KỸ THUẬT)

Đồng Nai

N2 400 - 450$

Trợ lý - thư ký

THƯ KÝ CẤP CAO

Đà Nẵng

N2 1000 - 2000$