Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

214 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Trợ lý - thư ký

KỸ SƯ SẢN XUẤT ( TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC ) - J5275

Đồng Nai

N3 800 - 1000$

Tổng vụ

TổNG Vụ NHâN Sự KIêM TRợ Lý KINH DOANH - J5285

Hồ Chí Minh

N1 700 - 1000$

Nhân sự

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ - JP4339

Hồ Chí Minh

N3 800 - 1000$

Tổng vụ

LEADER HÀNH CHÍNH (TƯƠNG LAI MANAGER) TIẾNG NHẬT N2 - H5238

Hà Nội

N2 1000 - 1250$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - J5266

Hồ Chí Minh

N2 650 - 1200$

Tổng vụ

TỔNG VỤ KẾ TOÁN - JP5255

Hồ Chí Minh

N3 700 - 1100$

Trợ lý - thư ký

TRỢ LÝ TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI NHẬT N2 - H5224

Đà Nẵng

N3 550 - 750$

Trợ lý - thư ký

NHÂN VIÊN TRỢ LÝ - J5244

Hồ Chí Minh

N2 500 - 1000$

Trợ lý - thư ký

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NGƯỜI NHẬT - H5220

Hưng Yên

N2 1000 - 1200$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

THÔNG DỊCH DỰ ÁN - J5233

Hồ Chí Minh

N2 800 - 1000$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

NHÂN VIÊN THÔNG DỊCH (P. NGUYÊN LIỆU) - J5226

Hồ Chí Minh

N2 400 - 500$

Trợ lý - thư ký

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM PHIÊN DỊCH (N2 CỨNG) - GẤP - H4269

Hà Nội

N2 700 - 800$