Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

73 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Giáo dục

IT TEACHER (JAPANESE SKILL) - H5852

Hà Nội

N2 800 - 1200$

Bán hàng kĩ thuật

SALES STAFF - J5862

Hồ Chí Minh

N2 1000 - 1300$

Nhân sự

HR SUPERVISOR - JP5682

Hồ Chí Minh

N2 20 - 25tr VND

Chất Lượng

QC KIÊM PHIÊN DỊCH - H5371

Hà Nam

N2 500 - 600$

Kĩ sư lập trình

C++ SOFTWARE ENGINEER - J5825

Hồ Chí Minh

N3 400 - 900$

Phát triển kinh doanh

COORDINATOR (BUSINESS DEVELOPMENT) - J5822

Hà Nội

N2 800 - 1300$

Tổng vụ

QUảN Lý TổNG Vụ NHâN Sự (GấP) - J5423

Đồng Nai

N3 1000 - 1500$

BrSE – Kĩ sư cầu nối

BSE – KĨ SƯ CẦU NỐI - J4497

Hồ Chí Minh

N2 1400 - 2000$

Nhân sự

HR - ADMIN - J5809

Hồ Chí Minh

N3 1000 - 1300$

Kế toán

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN - J5775

Hồ Chí Minh

N1 2500 - 3000$

Sản xuất

QUẢN LÝ NHÀ MÁY - J5803

Hồ Chí Minh

N1 2500 - 3000$

Sản xuất

TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT - J5785

Hà Nam

N2 1500 - 2000$