Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

2 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Phát triển kinh doanh

VIỆC LÀM GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH - COO - JP4593

Lâm Đồng

N3 1300 - 1400$

Quản lý kho

QUẢN LÝ SẢN XUẤT - JP4594

Lâm Đồng

N3 650 - 750$