Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

3 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Chất Lượng

QC KIÊM PHIÊN DỊCH - H5371

Hà Nam

N2 500 - 600$

Tổng vụ

QUẢN LÝ KINH DOANH – TỔNG VỤ - J5781

Hà Nam

N2 1500 - 2000$

Sản xuất

TRƯỞNG PHÒNG SẢN XUẤT - J5785

Hà Nam

N2 1500 - 2000$