Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

37 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Sản xuất

TRƯỞNG NHÓM KỸ THUẬT - J5880

Đồng Nai

N3 1200 - 2000$

Chất Lượng

QC (FRESH GRADUATES, STAFF, LEADER, ASSISTANT MANAGER) - J4852

Đồng Nai

N3 400 - 1100$

Tài chính

GA MANAGER - H5850

Đồng Nai

N2 1000 - 1400$

Trợ lý - thư ký

TRỢ LÝ NGƯỜI NHẬT (MẢNG THU MUA) - J5844

Đồng Nai

N2 700 - 1000$

Tổng vụ

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ - KẾ TOÁN - J5837

Đồng Nai

N2 500 - 550$

Tổng vụ

QUảN Lý TổNG Vụ NHâN Sự (GấP) - J5423

Đồng Nai

N3 1000 - 1500$

Tổng vụ

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ - J5800

Đồng Nai

N2 600 - 800$

Sản xuất

QUẢN LÝ SẢN XUẤT - J5801

Đồng Nai

N3 600 - 800$

Điện tử - Cơ khí

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - J5239

Đồng Nai

N3 600 - 800$

Chất Lượng

QC STAFF - J5792

Đồng Nai

N3 500 - 900$

Bất Động Sản

CONSTRUCTION ENGINEER - J4751

Đồng Nai

N3 500 - 650$

Điện tử - Cơ khí

M&E ENGINEER - JP4603

Đồng Nai

N3 550 - 650$