Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

5 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

THÔNG DỊCH - J5810

Long An

N2 550 - 700$

Kỹ Thuật

QUảN Lý NHóM Kỹ THUậT - J5299

Long An

N3 800 - 1000$

Phát triển kinh doanh

NHÂN VIÊN KINH DOANH (CÓ THỂ TRỞ THÀNH QUẢN LÝ) - J5300

Long An

N2 800 - 1300$

Thu mua

NHÂN VIÊN THU MUA - JP5218

Long An

N3 350 - 600$

Sản xuất

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG MAY MẶC - J3636

Long An

N2 1000 - 1200$