Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

6 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Merchandising

MERCHANDISER - J5878

Hồ Chí Minh

N2 900 - 1300$

Xuất nhập khẩu

LOGISTICS MANAGER - J5780

Hồ Chí Minh

N3 800 - 1000$

Merchandising

NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI ĐƠN HÀNG - JP5708

Hồ Chí Minh

N3 500 - 550$

Xuất nhập khẩu

NHâN VIêN KHảO SáT THị TRườNG - J5372

Hồ Chí Minh

N2 500 - 800$

Merchandising

HỖ TRỢ SẢN XUẤT NHÀ MÁY (QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG, V.V.) - J4836

Hồ Chí Minh

N3 700 - 1000$

Quản lý kho

QUẢN LÝ SẢN XUẤT - JP4594

Lâm Đồng

N3 650 - 750$