Việc làm mới nhất, hấp dẫn từ Hajimari

57 việc làm tiếng Nhật

Những công việc có icon là những công việc có phần thưởng khi tuyển dụng

Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Địa điểm Yêu cầu Mức lương

Trợ lý - thư ký

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - J5873

Hồ Chí Minh

N1 700 - 1000$

Tài chính

GA MANAGER - H5850

Đồng Nai

N2 1000 - 1400$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

THÔNG DỊCH VIÊN - J5864

Hồ Chí Minh

N2 700 - 1400$

Nhân sự

HR SUPERVISOR - JP5682

Hồ Chí Minh

N2 20 - 25tr VND

Trợ lý - thư ký

TRỢ LÝ NGƯỜI NHẬT (MẢNG THU MUA) - J5844

Đồng Nai

N2 700 - 1000$

Kế toán

SENIOR ACCOUNTANT - J5845

Hồ Chí Minh

N2 1000 - 1500$

Tổng vụ

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ - KẾ TOÁN - J5837

Đồng Nai

N2 500 - 550$

Tổng vụ

QUảN Lý TổNG Vụ NHâN Sự (GấP) - J5423

Đồng Nai

N3 1000 - 1500$

Tổng vụ

HR・ADMIN STAFF - J5811

Hồ Chí Minh

N2 700 - 900$

Nhân sự

HR - ADMIN - J5809

Hồ Chí Minh

N3 1000 - 1300$

Thông dịch – biên dịch Tiếng Nhật

THÔNG DỊCH - J5810

Long An

N2 550 - 700$

Tổng vụ

NHÂN VIÊN TỔNG VỤ - J5800

Đồng Nai

N2 600 - 800$